Medicina interna

La unitat responsable del Diagnòstic Clínic, representa la assistència de primera línea al àrea hospitalària del nostre centre. La seva funció principal es el diagnòstic diferencial de patologies en ingressos d’urgències, consultes, i el seguiment, a petició dels Serveis Especialistes, de pacients ingressats. Treballen conjuntament amb les consultes d’especialistes quirúrgics , realitzen i valoren els pre-operatoris del centre.

Objectius bàsic de la medicina interna:

Atenció en els aspectes clínics d'una forma integrada i completa, tots els problemes de salut dels pacients ingressats en un hospital, obtenint una informació global del pacient.
Guia el malalt en la seva complexa trajectòria pel sistema sanitari hospitalari, dirigint el protocol d'actuació enfront del seu malaltia i coordinant a la resta d'especialistes necessaris per a aconseguir un teràpia adequada.
Els metges internistes són els experts a qui recorren els metges de atenció primària i la resta d'especialistes, per a l'atenció de malalts el diagnòstic de la qual no és evident o es tracta d'un problema complex.
Atendre els pacients amb les malalties més habituals que ingressen a l'hospital.
Coordinació i assessorament respecte a les opinions relatives a la malaltia d'un pacient proporcionades per altres especialistes.
Especial atenció al pacient afectat per diverses malalties i que pateix de diversos símptomes.